0
dự tính, Palm Garden sẽ nhận lời những cư dân đầu tiên đến nhận nhà sau đón Tết Đinh Dậu vào nằm 2017. hiện tại, dự án vẫn còn nằm trong GĐ hoàn thiện và đã mở bán nhà mẫu vào một vài tháng đầu của năm 2016 nhằm

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments