Đơn vị tổ chức sự kiện Hà Nội

https://myspace.com/achauevent

– đơn vị sự kiện trọn gói: trả lời phương án, lên kịch bản, báo giá, giấy tờ, bản vẽ, các tiết mục nghệ thuật. – Nhân sự sự kiện: PG, người chiếc, mc, ca sĩ, nhóm nhảy, đội ngũ múa, ban nhạc, nghệ sỹ nổi tiếng,