Rớt thị thực lần thứ nhất là vì may rủi, nhưng rớt lần thứ hai, thứ ba là lỗi của các bạn

http://caidenlyviet93.tearosediner.net/ke-hoach-di-du-hoc-my-thong-minh-ma-khong-gap-kho-khan

Nếu có ý muốn du học, bạn phải tìm hiểu và có những chuẩn bị nhất định cho bước đi lớn này. Để được du học, các bạn phải trải qua rất nhiều thử thách tuy nhiên có lẽ giai đoạn xin visa F1, J1, M1 là cần thiết và