0
Các công trình cùng với phân khúc xung quanh và vị trí cũng không quá xa đường cao tốc nhưng bảo đảm được khả năng liên kết khu đất của dân cư thuận tiện.

Song song đó là hàng loạt những công trình dịch vụ -

Comments