Berita Kampar

https://www.zazzle.com/mbr/238081253828604797

terdapat saja yang digeluti eki gunardo, penduduk pekanbaru, riau buat melicinkan ulah kejahatannya. sama berpura-pura menyokong orang yang tengah kecelakaan, sepada motor korbanpun dilarikan. sebanyak 14 anak