tham khao chung cu cao cap Quan 7

https://www.scribd.com/document/433070917/2826675-%C4%91i%E1%BB%81u-chung-toi-ng%E1%BA%A1c-nhien-v%E1%BB%81-M-One-Q7-SaleReal

chứa đựng chung cư M-One Nam Sài Gòn Với 399 triệu đồng. M-One Nam Sài Gòn nằm ở đường Bế Văn Cấm, quận 7, được xây bởi danh tiếng Masteri Với đối tác là Công ty cổ phần đầu tư TCO Việt Nam. Theo nhà đầu tư, Đối